1. ทางร้าน Minirin สามารถให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าแล้วเท่านั้น 
  2. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการซัก ไม่เลอะ และยังไม่เคยใช้งาน 
  3. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งของคืนทางร้าน โดยจะต้องส่งแบบ EMS/ลงทะเบียน/ Kerry/ Alphafast/ SCG Express เท่านั้น 
  4. ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าชิ้นใหม่กลับไปให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ครั้ง 
  5. ทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้า เมื่อทางร้านได้รับสินค้าชิ้นเก่า พร้อมกับตรวจเช็คแล้วเท่านั้น 
  6. ทางร้านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนของที่ได้ถูกใช้งานหรือมีตำหนิโดยจากการกระทำของลูกค้า 
  7. ทางร้านไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี 

**ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการส่งทั้งหมด ในกรณีที่เป็นความผิดของทางร้านเท่านั้น**